INSÉGDOMB

Az Inségdomb Nagykálló keleti határában  a 4911-es útvonal bal oldala mentén emelt 12 méter magas halom. Születését egy aszály sújtotta évnek "köszönheti". Az 1780. évi párját ritkítóan nagy szárazság idején a tűrés végső határához jutott Kálló szegénység - mint a szeszélyes időjárás legfőbb kárvallottja - a mezőváros akkori földesurához, Kállay Ferenc földbirtokoshoz fordult kölcsöngabonáért. Kállay - a hagyomány szerint - csak azzal a feltétellel volt hajlandó kenyeret adni a szorult helyzetbe került lakosságnak, ha az a kamat fejében dombot emel, s a tetejére kilátót ácsol számára. Jobbágyőseink keze munkájával így épült fel a kilátó, s keletkezett" …a talicskával, mosóteknővel, dézsával, szakajtóval, köténnyel" összehordott halom, amelynek a népi lelemény találóan az Inségdomb nevet adta. A Nagykálló hagyománytisztelő lakossága által felújított Inségdomb, mint a város és a környező síkság fölött őrködő magányos, mesterséges képződmény: kuriózum.
Olyan  helyi nevezetesség, amely létezése puszta tényével is mindenkor  emlékezteti látogatóit a letűnt  idők társadalmi igazságtalanságaira.