MTSZ  MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT

2005.

A minősítés célja: a rendszeres sportjellegű természetjárás elismerése, ez­által ilyen tevékenységre való állandó késztetés.
A minősítés feladata:
szakáganként, követelményszint szerint összevet­hető, egységes teljesítményrendszer biztosítása.
A minősítés rendszere:
fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egy­másra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó teljesítmény­rendszer. A fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszer­zett minősítés nem évül el.
 

A minősítés fokozatai:

1.    Bronzjelvényes természetjáró

2.    Ezüstjelvényes természetjáró

3.    Aranyjelvényes természetjáró

4.    Érdemes természetjáró

5.    Kiváló természetjáró

 

A jelvény:

 

Általános feltételek:

Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában érvényes Magyar Természetbarát Szövetség igazolvánnyal rendelkezik és a teljesítést egyéni túranaplóval doku­mentálja.

Minden  fokozat csak a megelőző megszerzése után teljesíthető.

Gyalogtúrázás és síelés szakágakban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, más szakágakban a betöltött 10. életév. A minősítésnek felső életkori határa nincs.

A minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembevevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltéte­lek teljesítése szükséges. A pontok egy, vagy több szakágban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a szakágak.)

A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetők.

A teljesítési időnek csak felső határa van (rövidebb időn belül is teljesít­hető).

Valamennyi fokozat teljesítése egyszer szülés, betegség, stb. miatt megszakítható.

A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők.

A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.

A követelmények részletezése, illetve a pontszámítás módja

A.) GYALOGTÚRÁZÁS

Pontozás:

1 km = 1,5 pont,

illetve természetjáró tájékozódási versenyeken 1 km légvonaltáv = 3 pont.

Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont jár.

Alföldi túrákért túranaponként +2 pont jár. (A minősítés szempontjából alföldi túrának számít az a síkvidéki túra, amelyen a szintemelkedés nem haladja meg a 100 métert.)

Az I-II. és a XII. hónapokban túranaponként +3 pont jár.

Többnapos túra esetében naponként:

csillagtúrán +1 pont

vándortúrán +2 pont jár

Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért:

állótáborban +2 pont

mozgótáborban +10 pont jár

B.) MAGASHEGYI TÚRÁZÁS

(Erdőhatár feletti túrázás. Ez a Kárpátokban és Közép-Európában általában 1500 m tengerszint feletti magasságban történő túrázást jelent.)

Nehézségi fokozatok

Kalauzidő szerinti minden óráért

Minden 100 m szintkülönbségért

 

IVIX.
hónapban

XIII.
hónapban

fel

le

1.) Magashegyi völgyi
túra (Menedékházhoz,
vízeséshez, tengerszemhez)

6 pont

7 pont

2 pont

2.) Gyephavasi túra
(hágó, gerinc, csúcs)

8 pont

10 pont

2 pont

1 pont

3.) Sziklatúra
(fal kiépített biztosítás-
sal, gerinc, csúcs)

8 pont

12 pont

4 pont

2 pont

4.) Biztosítást igénylő alpesi túra (biztosított mászó út, gleccser)

14 pont

18 pont

5 pont

3 pont

Többnapos túra, illetve sátorozás többletpontjai azonosak a gyalogtúrák pontszá­maival. Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat napi bontásban, külön-kü­lön kell pontozni

C.) TÚRAKERÉKPÁROZÁS

Csak a KRESZ szabályainak megfelelő túrák minősíthetők.

Pontozás:

1 km műúton = 0,5 pont Minden 100 m szintemelkedésért +1 pont

1 km terepen = 1 pont  Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont

Többnapos túra esetén naponként:

csillagtúrán + 1 pont

vándortúrán +2 pont jár

Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért:

állótáborban +2 pont

mozgótáborban +8 pont jár

D.) VÍZITÚRÁZÁS

Önálló hajóvezető csak a 14. életévét betöltött személy lehet.

Pontozás:

1 km evezés pontértéke

* A víz nemzetközi

VIVIII.

IVV. és IXX.

XIIII.

besorolása

hónapban

Állóvíz

1,5

1,6

2,3

Folyóvíz

le

fel

le

fel

le

fel

ZW (szelid víz) AC

1

2

1,2

2,4

1,5

3

WW (vad víz) I.

1,4

1,7

2,1

WW (vad víz) II.

1,7

2

2,6

WW (vad víz) III.

2,1

2,5

3,2

WW (vad víz) IV.

3

3,6

4,5

WW (vad víz) VVI.

6

7

9

* A vízitúrázó szakirodalomban alkalmazott, nemzetközi rendszer szerint, vízsebességek és akadályok alapján minősített túraútvonalak.

A környező országok vízitúra útvonalainak besorolása a külföldi szakiroda­lomban megtalálható. A magyar vízi utak minősítését az MTSZ Vízitúra Bizottsága elkészítette és körleveleiben, illetve a Turista Magazinban közzétette.

Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért:

állótáborban +2 pont

mozgótáborban +10 pont jár

Hajóátemelésért +3 pont jár.

A teljes vízitúra-felszerelés szállításáért +25 pont jár.

Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni.

E.) TÚRAVITORLÁZÁS

Pontozás:

1 km vitorlázás pontértéke

 

VIVIII.

IVV. és IXX.

 

hónapban

Túravitorlázás

0,7 pont

0,8 pont

Szörfözés

1 pont

1,2 pont

A tárgyévben még fel nem keresett kikötő (túrahely) igazolt érintése:       +10 pont

Túra közben telephelyen kívül töltött éjszaka:                                 +  3 pont

MVSZ túraversenyen részvétel igazolt befutással:                            +  5 pont

F.) SÍELÉS

Mindenfajta síelés alpesi, futó és túra pontozható.

Pontozás:

1 óra = 6 pont

Többnapos túra esetén naponként: csillagtúrán     +  1 pont

                                                 vándortúrán     +  2 pont

Nyílt sítúrán való részvételért:                              +  5 pont

Síalpinista rallyn:                                                +10 pont jár

G.) BARLANGI TÚRÁZÁS

Barlangi túraként az idegenforgalmilag kiépítetlen barlangok (barlangjáratok) értékelhetők.

Nehézségi fokozat

Pontérték óránként

1.) Mászást különösebben nem igénylő járatok:

7

2.) Egyszerű, biztosítás nélküli mászásokat magába foglaló járatok:

11

3.) Biztosítást igénylő járatok:

14

4.) Csak kötéltechnikával teljesíthető járatok:

22

Vizes járatok, vagy egyéb külön­leges körülmények eggyel maga­sabb fokozattal számítandók. (A 4. fokozat esetében 30 pont.)

 

A magyarországi barlangok (jára­tok) nehézségi fokozatait az MTSZ Barlang Bizottsága tartja nyilván.

 

Az egyes fokozatok teljesítésének feltételei

I. A BRONZJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot.

II. AZ EZÜSTJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot.

III. AZ ARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2300 pontot. Ebből 500 pontot táj-, illetve ország ismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni. (A kettő nem vonható össze! A túramozgalmon belül egy útvonal, vagy egynapos tú­ramozgalom csak egy alkalommal számolható el.)

IV. AZ ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb további 3 éven belül teljesít újabb 4000 pontot. Ebből 1000 pon­tot táj-, illetve ország ismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni az aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint.

Gyalogos szakág esetén feltétel:

-         az Országos Kéktúra teljesítése, vagy

-         az Alföldi Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra együttes teljesítése.

(E feltétel alól akkor mentesül a teljesítő, ha az egyéb szakág(ak)ban legalább 1000 pontot gyűjtött össze.)

V. A KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ

Időhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot egyéb feltétel nélkül.

*Túramozgalom: természetbarát szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon) rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthető hosszabb-rövidebb túrák. Leg­többször útvonalhoz kötöttek, vagy érintő pontokat tartalmaznak (pl. Országos Kéktúra, ... megye természetjárója, Vízi Nagy Kör, Országos Kerékpáros Körtúra, Lehel-túra, stb.)

AZ IGAZOLÁS RENDJE

A túrázó túranaplóját folyamatosan vezeti (ezüst minősítésig a túrafelelős is végezheti). A túranapló alapján a bronz minősítést az egyesület (szakosztály) végzi.

Az ezüst minősítést a városi (kerületi), illetve ahol ilyen nem működik, a me­gyei (budapesti) minősítési albizottság (felelős) végzi.

Az arany minősítést a megyei (budapesti) minősítési albizottság (felelős) végzi.

Az érdemes és kiváló minősítést az MTSZ minősítési albizottsága végzi.

JELVÉNYEK ÁTADÁSA

A jelvény átadásáról, lehetőleg ünnepélyes keretek között a minősítési foko­zatot odaítélő szervezetnek kell gondoskodnia.

EGYÉB

Ezen szabályzat az 1990. évi többször módosított Minősítési Szabályzat egységes szerkezetben.

Hatálybalépés ideje: 2005. január 1.

A korábban megszerzett érdemes természetjáró fokozat elnyerése óta a hi­telt érdemlően igazolt túrák
 - visszamenőleg is - a kiváló fokozatba beszámíthatók.

A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat hatálybalépésével sem évülnek el.

Ezen "Természetjáró minősítési szabályzatot" kidolgozó munkabizottság tagjai voltak:

Bagócs Edit

Bárdos György

Benke Magda

Bokody József

Feles László

Horvai Ferenc

Jancsó Ottó

Kalmár László

Kovalik András

Lehoczky Csaba

Lengyel József

Dr.Martin János

Pálmai Vencel

Siklós György

Szebényi Géza

 

A szabályzattal kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival keresse az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának Minősítési albizottságát.

Cím:      MTSZ Gyalogtúra Bizottság

             Minősítési Albizottság

             1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 31. II.em.3.

             * 1396 Budapest, Pf.: 483.

             Ügyelet: hétfői napokon 17301900 óráig.