SZABADIDŐSPORT és TERMÉSZETBARÁT

 

EGYESÜLET

 

4320 Nagykálló, Széchenyi út 62/A

 

 

Nagykálló Város Önkormányzat

Sport Bizottsága

Nagykálló, Somogyi B utca 5-7

 

 

 

Tisztelt Sport Bizottság, Tisztelt Elnök Úr!

 

 

Megkaptuk Nagykálló Város Sportkoncepciója (reméljük csak tervezet) nevet viselő anyagot.

 

Engedje meg, hogy véleményünket ne néhány mondatban tegyük meg, hiszen egy koncepció ettől sokkal többet érdemel, hanem a címszavakhoz tegyünk észrevételeket, javaslatokat.

 

Először is tisztázandó a szó: KONCEPCIÓ – Jelentése:     felfogásmód

                                                                                         ötlet

                                                                                         meglátás

                                                                                         elgondolás.

 

Többszöri elolvasás után, arra gondoltunk, hogy jobb lenne, ha STRATÉGIA = tervezés

                                                                                                                                irányítás

                                                                                                                                     összehangolás

                                                                                                                             

készülne, mivel az, konkrétumokat kell, hogy tartalmazzon.

 

Úgy érezzük, hogy ez a Koncepció( tervezet) kimerül az általánosságokban, olyan felsorolásokban amitől sem tartalmas, sem pedig eredményes sportélet nem várható.

Igazából még célokat sem igen fogalmaz meg egyértelműen, nem beszélve arról, hogy hová akarunk eljutni, mikorra és hogyan?

 

Amikor egy ilyen anyag elkészítésére vállalkozik valaki, vagy valakik, úgy gondoljuk illendő megkérdezni az érintetteket, hiszen róluk dönteni nélkülük, furcsa. (Szubszidiaritás.)

 

 

Észrevételeink, javaslataink:

 

Pontosság és szakszerűség. A megnevezések, meghatározások, az adatok legyenek hitelesek, a felmérések, statisztikák valósak.

A helyzetelemzés legyen korrekt, ismertesse a gyengeségeket és az erősségeket.

A Sportkoncepciót nem az Önkormányzat, nem a Sport Bizottság és nem egy Egyesület valósítja meg, hanem egy közös elképzelést közösen valósítanak meg.

 

A sporttörténeti áttekintésből nem igazán derül ki a kezdet és az, hogy meddig tart.

Ismereteink szerint ez az áttekintés az NSE-ről szól, és egy kicsit az iskolákról.

Bizonyos sportágakról, illetve az utóbbi 16-17 évről alig van említés.

Pedig 1989-től alakultak szép számmal Egyesületek, talán 17 is!

 

Az iskolák helyzetelemzése elég részletes, de pontatlan!

A tornatermek kihasználtsága legfeljebb tanítási időben lehet 100% hoz közeli.

Elgondolkodtató, hogy miért alacsony a kihasználtsága 17 óra után?

Bizakodásra ad okot, hogy az intézményvezető javítani kíván a sportkomplexum kihasználtságán.

A gyógy testnevelésről annyi szó esett, hogy a Középiskola biztosítja a helyszínt, mi tudjuk, hogy a szakember is adott, de a gyógy testnevelés nem ennyi, ettől azért többről lehet szó!

 

 

Az iskolai sportpályák, sportudvarok:

 

A Korányi gimnázium sportpályája nem szerepel a 8. oldal táblázatában. Nincs összhangban a 14. oldal táblázatával.

Helyesebb lenne a tornatanár megnevezés helyett, a TESTNEVELŐ megnevezést használni!

Jogos a kérés, a Sportcsarnokot más nagykállói oktatási intézmények is használhassák térítésmentesen.

 

A Szilágyi iskolánál a felsorolásban nem szerepel a kondicionáló terem, úgy tudjuk a Sportcsarnokban, van.

A 10. oldalon a Kőrösi, Kossuth úti Tornaszoba 1 db. 90nm, a 14 oldali táblázatban már  130nm.

 

Az eszközellátottságot egyértelműen kell minősíteni. Az nem minősítés, hogy jónak mondható.

Ha minden évben a legkorszerűbbet szerzik be, akkor, hogy lehet a korszerűsége kielégítő?

Amennyiben egy sporteszköz biztonsága megkérdőjelezhető, azt azonnal ki kell vonni a használatból és úgy kell elhelyezni, hogy azt sportolási célra ne lehessen igénybe venni.

Ez intézményvezetői felelősség.( Szilágyi és az Óvodák)

 

Nem láttuk a fejlesztés irányai között egyik oktatási intézménynél sem, hogy a birkózást hol lehetne megismertetni a gyerekekkel, ha már van egy birkózó Egyesület városunkban.

 

Az óvodavezetői észrevételek a Sportkoncepcióhoz- pedig mellőzi a gyakorlati oldalt, nem látjuk, hogy mit kell tenni az óvodáskorúakért.

 

 

Szabadtéri létesítmények:

 

A játszóterek felsorolása jó, de nem említi a fenntarthatóság és a fejlesztés lehetőségeit!

 

Egyéb pályák megnevezésnél a pontatlanságok sorozatát olvastuk.

Egy pálya mérete, ha 40 x 20 m attól az még nem kézilabda pálya. Ráadásul, ha még odaírjuk, hogy talaja füves, akkor nem a jártasságunkról teszünk bizonyosságot!

 

Szakszerűbb lenne, kispályát említeni, és a méreteket pontosan megadni.

Pl.:   A Rendőrség udvarán nem 40 x 20m-es, csak30 x 16m-es.

       Az Ínségdombi, nem 40 x 20m-es, inkább 32 x 27m-es.

       A Temető úti, nem 40 x 20m-es, hanem mindössze 21 x 22m-es. Ez inkább szélesebb, mint hosszabb!

       A strandon lévő kisméretű pálya talaja nem aszfalt, hanem beton, mérete pedig 10 x 5 m.

       A homoktalajú „röplabda” pálya eredeti mérete 25 x15m.

 

 

Nagykállóban működő Sport Egyesületek:

 

A felsorolás itt is pontatlan, ugyan is kimaradt belőle a:

-         Kállói Sport Club

-         Harangodi Vizi Szabadidő és Tömegsport Egyesület

-         Nagykállói Diák Ifjúsági Szabadidő és Tömegsport Egyesület

 

Furcsának és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a felsorolásban szerepel a Nimród Vadásztársaság. Ezt nem tudjuk, mivel lehet indokolni, magyarázkodni lehet.

 

 

 Egyesületek, sportszervezetek helyzete az utánpótlás nevelésben:

 

Először is, ma a XXI. századnak nem a közepén járunk, hanem az elején, a legelején!

A gyermekek figyelmét valóban nagyon sok minden elvonja a sportolás lehetőségétől.

Azt kellene itt megfogalmazni, hogy mit kell tenniük a sportban érintetteknek, elsősorban az irányítóknak, döntéshozóknak azért, hogy ez ne így legyen.

A sportkörnyezetet, a sportot körülvevő miliőt hogyan kell alakítanunk ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon?

Első sorban akarat, egy jól megtervezett program, nyílván igen sok pénz és nem utolsó sorban olyan eltökélt emberek, akikre hosszú távon lehet számítani.

A sport szeretete valószínűsíthetően, a családban kezd kialakulni, majd erősödik vagy gyengül az óvodában és az iskolákban.

 

Nem a sportszervezeteknek van helyzete az utánpótlás nevelésben, hanem az utánpótlás nevelésnek kellene helyének lennie a sportszervezetekben!

 

 

Szakosztályokon belüli elemzések, értékelések:

 

A felsorolásban szereplő Egyesületek döntő többsége egy szakosztályos. Amelyikben több szakosztály van esetleg megnevezve ott is nagy valószínűséggel csak egy szakosztályt működtetnek. Helyesebb lenne tehát Egyesületeken belüli elemzésekről, értékelésekről írni.

Négy-hat mondatban pedig elemezni, értékelni?

Nem tűnik ki az elemzésből, értékelésből, hogy mik a jövőbeni tervek, a fejlesztés lehetőségei.

 

 

Szabadidő és Tömegsport:

 

Érdekes szegmense ez a sportnak. A mi Egyesületünk megalakulásakor felvállaltuk a városunk szabadidős és tömegsport rendezvényeinek a szervezését és rendezését.

1992-től éveken keresztül igyekeztünk programjaink révén valamit mozdítani az akkori állapotokon, de igen nehéz a helyzet még napjainkban is. Úgy érezzük a szabadidő és tömegsport csak néha fontos egy-egy alkalomra, de akkor nagyon!

Egy –egy szervezet néha-néha belekap, de szerintünk itt a sport csak eszköz valamihez és nem cél.

Tömegsportot csak szervezetten lehet csinálni. Az magától csak úgy nem lesz. Ezt egy sportszervezettel lehet felvállaltatni, természetesen megfelelő céllal, programokkal és nem utolsó sorban anyagi támogatás biztosításával.

 

A szabadidősport egy kicsit más. Itt már az egyén dönti el, hogy milyen formáját választja, választhatja a szabadidősportnak. Milyen lehetőségek adódnak a városunkban, vagy a városon kívül.

Mondhatjuk azt is, hogy van sokféle lehetőség, és azt is, hogy lehetőségeink korlátozottak.

Mindkettő igaz is és nem is. Akinek igénye van mindkettőre az talál lehetőséget rá.

Igaz ekkor már elmondható, hogy a lehetőségek igen szűkösek, korlátozottak.

Akinek nincs igénye annak meg a lehetőség sok, de nem is érdekli.

Akiknek van ilyen igényük és reméljük ezeknek a száma egyre, gyarapodik, Ők választhatják

a szabadidős vagy a tömegsportot preferálják akár preventív, akár rekreációs célból, vagy együtt a kettőt.

A különbség a kettő között annyi, hogy a szabadidősportban nincs teljesítmény kényszer, versenyzés. Itt mindenki saját jóérzése szerint sportol, addig és annyit, amíg az számára jó.

 

Megítélésünk szerint a sportkoncepciónak a szerepe ezen a téren az lehetne, hogy a célokat, eszközöket meghatározza, hozzárendeli, tehát hozza helyzetbe a szabadidős és tömegsportot.

 

Lehetőségek:

Folytatni a már hagyománnyal bíró rendezvényeket, pl. a kispályás labdarúgást, mind szabadtéren, mind teremben,

a gyaloglónapok rendezését segíteni,

az utcai futóversenyeket évente akár több alkalommal is rendezni,

a strandröplabdát, strandfocit, lábteniszt tovább népszerűsíteni,

családi sportnapot, sportnapokat rendezni,

a Harangodi tavon feléleszteni a vízi sportot,

 

Nem találtunk a sportegészségügyre még utalást sem! Talán időszerű volna kezdeményezni a sportorvosi rendelés vissza állítását, legalább heti egy alkalomra, ha már kistérségi szerepünk is van.

Nagy örömmel olvastunk volna arról, hogy a diák és versenysporton kívül, a lakossági sportnak milyen szerepet szán a sportkoncepció?

 

 

A rövid, közép és hosszú távú elképzelésekről:

 

A rövid távú terv egy évre szól!  Ebben az időszakban csak olyan terveknek kell lenn, mint pl.

-         bajnokságokban szereplő egyesületek tudják biztonságosan befejezni a versenyévet,

-         sportegészségügyi rendelés visszaállítása,

-         a sportlétesítmények állapota feleljen meg az elvárásoknak, (folyamatos karbantartás)

-         a rendkívüli eseteket az Önkormányzat tudja megfelelően kezelni, segíteni,

-         mutasson irányt azoknak, akiknek igen jelentős pénzösszegeket juttat, (tudjon adott esetben nemet mondani!)

   

 

A középtávú terv 2-5 év távlatában igyekszik irányt mutatni. Erre az időszakra már olyanokat is tervezhetnek, amihez egy évnél több időre van szükség, pl.

-         egy új rendszer bevezetése, mint a sporttagozat,

-         utánpótlás bázisok kialakítás (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, birkózás, esetleg más sportágak)

-         létesítmény fejlesztés megvalósításának előkészületei,

-         tervek, pályázatok készítései,

-         óvodai – általános – középiskolai sportoktatási rendszer tervezése, összehangolása, bevezetése,

  

 

A hossztávú terv 6-10-15 évre ad perspektívát. Ebben a tervben lehet azokat az igényeket megfogalmazni, amelyeket a középtávú tervben valamilyen ok miatt nem tudunk vállalni, pl.

-         szabadidő központ megvalósítása,

-         a városi sportpálya rekonstrukciója,

-         Korányi, Kőrösi sportcsarnok,

-         stabilan működtethető utánpótlás központok létesítmény fejlesztései,

Azt már nem kell egy szervezet elé kiírni, hogy civil, mivel a nagykállói sportszervezetek mind azok.

 

 

A sport támogatási rendszere:

 

A felsorolással egyetértünk a következő kiegészítésekkel.

A közvetlen pénzügyi, valamint a közvetett egyéb támogatási formák odaítélésének legyen egy szempontsor az alapja.

Véleményünk szerint a támogatások odaítélésénél, sajnos a nagyfokú szubjektivitás észrevehető. Ezen a következő módszer alkalmazása segíthet.

 

-Legyen minden támogatott Egyesületnek alaptámogatása, aminek az alapja az

előző évben befizetett tagdíjak összege,

 a szja. 1% APEH által kiutalt összege,

 nem Önkormányzati pályázaton nyert összeg,

 sponsori pénzek,

 sportvállalkozási bevételek.

Ezek együttes összegét kapja meg minden Egyesület alaptámogatásként.

 

Működési céltámogatás. Az Egyesületek éves költségvetési tervükben az erre a célra tervezett összeg bizonyos %-át kapják. ( felszerelés, nevezési, bérleti díjak, versenyengedélyek, utazás, rendezvény biztosítás, stb.)

 

A létesítmények használata, az Önkormányzati busz kedvezményes vagy térítésmentes használata minden támogatott Egyesület számára legyen egyenlő.

 

A tartalékalap címszónál nem érthető számunkra az, hogy ha sporttámogatásról beszélünk, akkor hogyan kerülhet a felsorolásba:

-         alapítványok, illetve egyéb szervezetek.

Ha sporttámogatásról beszélünk, akkor sport Egyesületeket kell támogatni!

 

 

A támogatás elbírálásának szempontjai:

 

A kiemelt jelentőségű diáksport

 

-         a foglalkoztatott létszám- Mi a mérőszám? Milyen sportágakban?

-         Foglalkozások rendszeressége- Iskolai tömegsport? Házibajnokságok? Körzeti, megyei bajnokság?

-         Diák Olimpia?

-         Hiányzik az eredményesség!

 

Versenysport

 

-         foglalkoztatott sportolók száma, Ez sportág specifikus! Annyi a sportoló amennyit a versenyrendszer megkíván! Nem több, de néha kevesebb!

-         A foglalkoztatott sportolók korosztálya, Szintén sportágspecifikus!

-         Eredményesség? Mihez képest? Mik a realitások? És mik az elvárások és honnan?

 

 

Szabadidősport

 

-         foglalkoztatottak helyett, inkább aktív taglétszám!

 

A városi sportrendezvények lebonyolításához, az Önkormányzat lehetőségeihez mérten nyújt támogatás.

Nos, ha városi sportrendezvény, akkor azt a városnak kutya kötelessége 100 %-ban támogatni!

Egy sportrendezvénynél nem lehet megkérdőjelezni a válós sporttartalmat!

Egy sportesemény, főleg ha az szabadidősport, nem beszélhetünk nézettségről, a turisztikai vonzerő elvárás pedig nem ehhez a tárgykörhöz tartozik!

 

 

 

Tisztelt Sport Bizottság, Elnök Úr!

 

Nem tudjuk, hogy a városban bejegyzett és működő Sport Egyesületek hogyan reagáltak a Sportkoncepció tervezetre.

Egyesületünk irányadó tagjai ezekkel az észrevételekkel és kiegészítésekkel javasolják a Sportkoncepció tervezetet átdolgozni, és újbóli véleményezésre kiadni.

 

 

Köszönjük az anyag véleményezési lehetőségét, reméljük, hogy mások is építő jellegű kiegészítéssel kívánták támogatni városunk Sportkoncepcióját.

 

Végezetül, megítélésünk szerint a Sportkoncepció elfogadtatása most már nem aktuális, ezt illene meghagyni a következő Testület számára.

 

 

                                                                           Sportbaráti Üdvözlettel:

 

                                                                                                                   Torma László

                                                                                                                a SZATE titkára,

                                                                                                              edző, sportszervező

 

 

Nagykálló, 2006. március 15.